Manual

PJESËMARRJA E ORGANIZATAVE JO FITIMPRURËSE NË PROCESIN E MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË KONVENTËS CEDAW
DHE KONVENTËS SË STAMBOLLIT DHE RAPORTIMIT PËRPARA KOMITETIT CEDAW, UPR DHE GREVIO

Kliko ketu per te pare manualin!

sqShqip