ÇËSHTJE TË DISKRIMINIMIT DHE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PRONËSISË

Kjo Broshurë informuese është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadër të zbatimit të projektit “Adresimi
i dhunës me bazë gjinore nëpërmjet zbatimit të të drejtave pronësore të grave”, zbatuar nga QNL, me mbështetjen e UN Women.
Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e QNL-sëdhe në asnjë rast nuk reflekton a përfaqëson domosdoshmërisht mendimin a qëndrimin e UN WOMEN.”

Klikoni ketu per te pare broshuren!

sqShqip