Monthly archives: April, 2019

Sygjerime

Reflektim mbi marrjen në konsideratë të sugjerimeve të organizatave të Rrjetit të Monitorimit në lidhje me aktet nënligjore të ligjit kundër dhunës në familje. Kliko ketu per te pare raportin!

Suggestions

Reflection on the taking into account of the suggestions of the Monitoring Network’s member organizations regarding the sub-legal acts of the Law Against Domestic Violence. Click here to find the report!