Anetare te rrjetit te OjF-ve per monitorimin e zbatimit te standarteve kunder DHBGJ dhe DHF

Lista e organizatave të shoqërisë civile, anëtare të Rrjetit të Monitorimit kundër Dhunës me bazë Gjinore

 1. AWEN – Rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri
 2. Shoqata Gruaja tek Gruaja, Shkodër
 3. Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare”
 4. Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim,  Tiranë
 5. Shoqata Unë Gruaja, Pogradec
 6. Shoqata Agritra Vizion, Peshkopi
 7. Forumi i Gruas Elbasan
 8. Shoqata Jona, Sarandë
 9. Zyra për Djem dhe Burra, Shkodër
 10. Qendra “Të Drejtat e Njeriut në Demokraci” (QDNJD)
 11. Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
 12. Shoqata “Të ndryshëm dhe të barabartë”
 13. Shoqata YWCA Shqipëri
 14. IPSED – Instituti për Promovimin e Zhvillimit Social Ekonomik
 15. Instituti Shqiptar për Çështjet Publike, AIPA
 16. Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ACPD
 17. Fondacioni Mary Ward Loreto
 18. Komiteti Shqiptar i Helsinkit
 19. Qendra “Fëmijët Sot”
 20. Grupi Shqiptar për të Drejtat e Njeriut
 21. Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare
 22. Shoqata “Gruaja drejt Integrimit”
 23. Qendra Psiko – Sociale “Vatra”
 24. Qendra Për të Drejtat e Gruas Rome
 25. Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar. FSHDPA
 26. Shoqata e Grave Profesioniste dhe Afariste
 27. Qendra “Në Familje për Familjen”
 28. Shoqata Kombëtare e Punonjësve Socialë
 29. Shoqata e Personave që Jetojnë me HIV/AIDS (PLWHA)
 30. Shoqata e Grave me Probleme Sociale
 31. Shoqata Kombëtare “STOP – AIDS”
 32. Shoqata Refleksione
 33. Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara (QSHPLI)
 34. Linja e Këshillimit për burra dhe djem (CLMB);
 35. Linja Kombëtare e Këshillimit për Gra dhe Vajza, 116117;
 36. Qendra “Shërbim Ligjor falas” TLAS.
 37. Shoqata “Zëri i fëmijeve na thërret”
 38. ‘Ad Litem’
 39. Qendra për Mbrojtjen e të Drejtave të Femijëve në Shqipëri – CRCA
 40. ALO 116
 41. Qendra për Zhvillimin e Grave Rurale (CDRW );
 42. Ambasada PINK / LGBT Pro Shqipëri
 43. Qendra për Nisma Ligjore Qytetare
 44. Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
 45. Strehëza për Gratë dhe Vajzat e Dhunuara
 46. Rrjeti për Demokraci i Gruas Shqipëri 
 47. Qendra Shqiptare per Zhvillimin e Familjes
 48. Qendra “Gratë në Shërbim Publik”