Materiale trajnimi

Monitorimi i standarteve të Konventës CEDAë dhe Konventës sëStambollit nga organizatat jofitimprurëse si dhe roli i tyre në procesin e
Rishikimit Periodik Universal të standarteve ndërkombëtare të mbrojtjes së të drejtave të grave.

Kliko ketu per te pare prezantimin!

Monitorimi i standarteve të Konventës CEDAë dhe Konventës së Stambollit nga organizatat jofitimprurëse si dhe roli i tyre në procesin e
Rishikimit Periodik Universal të standarteve ndërkombëtare të mbrojtjes së të drejtave të grave.

Kliko ketu per te pare prezantimin!

Monitorimi i standarteve të Konventës CEDAW dhe Konventës së Stambollit nga organizatat jofitimprurëse si dhe roli i tyre në procesin e Rishikimit Periodik Universal të standarteve ndërkombëtare të mbrojtjes së të drejtave të grave.

Kliko ketu per te pare prezantimin!

sqShqip