Sygjerime

Reflektim mbi marrjen në konsideratë të sugjerimeve të organizatave të Rrjetit të Monitorimit në lidhje me aktet nënligjore të ligjit kundër dhunës në familje. Kliko ketu per te pare raportin!

Suggestions

Reflection on the taking into account of the suggestions of the Monitoring Network’s member organizations regarding the sub-legal acts of the Law Against Domestic Violence. Click here to find the report!

UPR SHADOW REPORT

Presented by Center for Legal Civic Initiatives in collaboration with the Network of Monitoring against Gender-based Violence.   Period 2014-2018 Click here to find the report!

WAVE Newsletter November-December 2018

“More than 200 million girls and women alive today have undergone female genital mutilation” (WHO), and “more than half of these live in just three countries: Indonesia, Egypt and Ethiopia” (UNICEF). However, the World Health Organisation states that numerous women and girls have “undergone or may be at risk of being subjected to female genital …

ÇËSHTJE TË DISKRIMINIMIT DHE TË DHUNËS ME BAZË GJINORE NË MARRËDHËNIET E PRONËSISË

Kjo Broshurë informuese është përgatitur nga Qendra për Nisma Ligjore Qytetare në kuadër të zbatimit të projektit “Adresimi i dhunës me bazë gjinore nëpërmjet zbatimit të të drejtave pronësore të grave”, zbatuar nga QNL, me mbështetjen e UN Women. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e QNL-sëdhe në asnjë rast nuk reflekton a përfaqëson domosdoshmërisht …