Stafi i Projektit

Stafi i projektit “Ngritja e një platforme të organizatave jofitimprurëse dhe rrjeteve për një zbatim më të mirë të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe kundër dhunës në familje në Shqipëri”:

  1. Aurela Bozo, koordinatore teknike e projektit;
  2. Eralda Gurra, Financiere;

 

 

sqShqip